Kim Gia Group

SCADA Automation JSC
August 15, 2022
Dự án Verity Law – Australia
January 4, 2019

Kim Gia Group

Dougo Studio hợp tác về mảng thiết kế với Creative Agency Brandsviet để mang lại giải pháp thương hiệu toàn diện cho Kim Gia Group


Màu sắc
Hạng mục thiết kế Profile Company - Namecard - Backdrop
Mô tả Kim Gia Group là đơn vị tiên phong trong sản xuất cốt gỗ Plywood tại thị trường Việt Nam với nhiều đặc tính vượt trội so với các loại cốt gỗ khách đang được sử dụng trên thị trường. Các thiết kế liên quan đến gỗ và đồ nội thất gỗ hơi hướng hiện đại và đẳng cấp.
Thời gian 1 tháng

profile1
profile2
profile3
profile4
KG2
KG1

Ấn phẩm cho sự kiện Vietbuild 2020

catalogueKG
catalogueKG1
catalogueKG2
catalogueKG3