SCADA Automation JSC

Kim Gia Group
October 12, 2020

SCADA Automation JSC

DOUGO Studio hân hạnh được hợp tác cùng Công ty Cổ phần Tự động hóa SCADA trong những bước đầu định vị thương hiệu thông qua việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Màu sắc
Hạng mục thiết kế Logo - Brand Identity - Website - Product
Mô tả Tiền thân là Công ty TNHH Toàn Phúc thành lập vào năm 2009, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Tự Động Hóa Scada (SCADA Automation JSC) vào năm 2016. SCADA Automation JSC là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp BMS, Smart City, Số hóa nhà máy, Số hóa quy trình.
Thời gian 2 tháng