Kim Gia Group
October 12, 2020
TMC VIET NAM
April 3, 2018

Verity Law

DOUGO Studio được tin tưởng giao nhiệm vụ thiết kế các ấn phầm truyền thông marketing cho Verity Law - văn phòng luật di trú tại Melbourne, Australia. Một dự án làm việc từ xa (remote) lệch múi giờ thú vị.


Màu sắc
Hạng mục thiết kế Profile Company - Invitation Letter - Business plan&reports
Mô tả Các ấn phẩm được thiết kế với màu sắc chỉ định của khách hàng và tư vấn của Dougo Studio về thay đổi sắc độ cho phù hợp tùy từng ấn phẩm. Điểm thú vị ở dự án là thích ứng với phong cách thiết kế của thị trường nước ngoài - Úc.
Thời gian 3 ngày

Mockups Design
Mockups Design
Mockups Design
Mockups Design
Mockups Design
Mockups Design
Mockups Design