TƯ VẤN DU HỌC NEEC
January 4, 2017
Dự Án Vantage Logistic
January 4, 2017

Traveloka OOH

Banner động cho quảng cáo ngoài trời của Traveloka. Dougo studio nhận Keyvisual từ khách hàng và tiến hàng làm chuyển động và resize theo kích thước biển bảng của những vị trí đặt quảng cáo.