Traveloka OOH
January 4, 2017
Kmart Group
January 4, 2017

Vantage Logistic

Một dự án outsource nho nhỏ từ team marketing của Vantage Logistic làm việc cùng Dougo Studio.


Màu sắc
Hạng mục thiết kế Profile Company
Thời gian 3 ngày

vt1
vt3
vt4
vt5
vt2