Kmart Group
January 4, 2017
driVadz TVC
January 4, 2017

Dự án Bao bì Ohsmile Nuts


Hạng mục thiết kế Dựng mockup bao bì
Mô tả Ohsmile Nuts là thương hiệu mít sấy đang chuẩn bị xuất khẩu đi nước ngoài, cần có một bao bì bắt mắt và dựng theo kích thước thật để nhà đầu tư hình dung về sản phẩm. Một dự án nho nhỏ thú vị.
Thời gian 1 ngày

so2
so7
so6